Ucierpiałeś w wypadku i co dalej?

Niezwykle często zdarza się tak, iż ludzie, którzy ucierpieli na zdrowiu w wypadku, a dostali jakieś odszkodowanie, nawet jeśli w ich przekonaniu było zaniżone, dochodzą do wniosku, że to wszystko co mogą uzyskać. Czy jest tak w rzeczywistości? Czy wypłata odszkodowania z OC sprawcy w przeszłości zamyka nam ścieżkę ubiegania się o jego podwyższenie? Czy powinniśmy się godzić z niekorzystną dla nas decyzją firmy ubezpieczeniowej?
Otóż na szczęście nie jest aż tak źle. Decyzja o przyznaniu odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest żadną świętością i można się od niej odwołać. Firmy ubezpieczeniowe przeważnie na początku proponują tak zwaną kwotę bezsporną, czyli stosunkowo niedużą  kwotę , która jest wypłacana dość szybko. Wielu ludzi uznaje, że to całość tego, na co mogą liczyć i nie kontynuują dalszej walki o podwyższenie odszkodowania.
Jest to niestety duży błąd, który może nas kosztować stratę sporych pieniędzy, jeśli zaniechamy dalszej drogi prawnej przez dłuższy czas. W takiej sytuacji sprawa może się nam zwyczajnie przedawnić. Co do zasady mamy trzy lata na to, żeby odwołać od niekorzystnej dla nas decyzji ubezpieczyciela. Jeśli jednak sprawca wypadku, w którym ucierpieliśmy, został skazany przez sąd karny za przestępstwo, okres przedawnienia takiego roszczenia wydłuża się nawet do dwudziestu lat.
Skąd możemy mieć pewność, czy wypłacone odszkodowanie było adekwatne do doznanej przez nas krzywdy? Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę o odszkodowaniach – kancelariaomega.pl/odszkodowania-lublin.html. Oszacowanie wysokości należnego odszkodowania nie jest takie łatwe. Bardzo ciężko jest tutaj wyliczyć dokładną kwotę co do złotówki. Pomocne może tu być orzecznictwo sądów cywilnych, w którym dość powszechnie przyjęte jest stanowisko, iż za jeden procent uszczerbku zdrowotnego należy się poszkodowanemu około dwóch tysięcy złotych.
Na początku ubiegając się o odszkodowanie, lepiej skorzystać z drogi polubownej i negocjować wysokość odszkodowania z towarzystwem ubezpieczeniowym. Jeżeli nie uzyskamy satysfakcjonującej nas kwoty, możemy oczywiście wystąpić na drogę sądową. Pamiętajmy, że jeśli zdecydujemy się na podpisanie ugody, w której uznamy, że wypłacona nam kwotą zaspokaja nasze roszczenia, to zamknie nam to dalszą drogę, także tą przed sądem cywilnym.
Jeśli nie jesteśmy pewni czy zdołamy sami uzyskać adekwatne odszkodowanie, to powinniśmy zwrócić się z tym do profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej.